OTOČNÉ ROŽNĚ DO KRBŮ, PEVNÝCH OHNIŠŤ A KRBOVÝCH VLOŽEK

Kromě již popsaných otočných zahradních rožňů se též zabýváme jako jedni z mála v ČR návrhem konstrukce, výrobou a následně i montáží otočných rožňů do krbů a pevných ohnišť jak plánovaných, či rozestavěných, tak již realizovaných. Vlastní ohniště může být umístěno přímo pod otáčejícím se hřídelem, nebo na zadní stěně v kovovém roštu. Nosnost otočného systému je v závislosti na velikosti topeniště vesměs do 50 kg a některé konstrukční celky vycházejí z řešení, použitých u zahradních rožňů.

Vzhledem k atypičnosti jednotlivých ohnišť a krbů je vždy nutná konzultace se zákazníkem pro upřesnění jeho požadavků na otočný systém i pro zvážení možností technického řešení včetně kalkulace výsledné ceny.

S ohledem na většinou již rozhodnuté či dané parametry (šířka, hloubka a výška prostoru ohniště, konstrukce bočních stěn, způsob topení, provedení komína atd.) musí být mimo jiné určeno, zda se hřídel rožně má v prostoru ohniště otáčet pouze v jedné poloze (pevná ložiska ukotvená v bočních stěnách), či zda má být poloha hřídele rožně nastavitelná (více pevných ložisek, nebo vertikálně i horizontálně stavitelná ložiska na zavěšené konstrukci). Dále z které strany topeniště a jak bude připojována pohonná jednotka a umístění objímky s ramenem pro vyvážení hřídele. Je také nutno definovat druh vidlic i další detaily konstrukce. Na těchto základech je potom navržen a vyroben celý otočný systém, přičemž je vždy preferováno (preferována):


Popis konstrukce rožně pro běžné provedení krbu s dvěma bočními stěnami a jednou polohou hřídele.

Typickým představitelem této koncepce je krb o šířce 80 cm na prvních čtyřech fotografiích.

Zvětšit obrázek Zvětšit obrázek Zvětšit obrázek Zvětšit obrázek
krb 80 cm - držáky ložisek krb 80 cm - komplet rožně krb 80 cm - detail hřídele krb 80 cm - el. pohon 2 Nm

Hřídel je vyroben z masivní kulatiny a v prostoru ohniště se otáčí ve dvou ložiscích. Držáky ložisek mohou být v bočních stěnách zazděny během stavby, nebo jsou ukotveny na bočních stěnách pomocí šroubů. Přední část hřídele je zaostřena, v opačném konci je vyvrtán osový otvor a příčný otvor se závitem pro instalaci pohonu. Kromě dvou mosazných kroužků, vymezujících polohu hřídele vůči ložiskům, jsou na něm upevněny dvě protilehlé vidlice, určené pro běžné grilování. Vidlice jsou posuvné po hřídeli a mohou mít stavitelnou, nebo pevnou rozteč prutů. Aby bylo možno hřídel s vidlicemi a opékaným pokrmem snadno nasadit do ložisek a po grilování jej také jednoduše vyjmout, je jeho délka vždy o něco menší, než je vzdálenost bočních stěn. Ložiska jsou navíc otočná kolem své vertikální osy. Toto řešení dovoluje jednoduchou manipulaci s osazeným hřídelem v prostoru ohniště bez nebezpečí jeho pádu či nesprávného usazení do ložisek. V roztopeném krbu tyto úkony provádí obsluha pomocí dodané manipulační tyče.
V ose hřídele je v boční stěně krbu vytvořen otvor pro připojení pohonu. K začistění otvoru je dodávána průchodka s přírubami - nerez trubka o délce tloušťky boční stěny. Při stavbě krbu je průchodka zazděna v určeném místě, u hotového krbu je nutno boční stěnu provrtat.
Elektrický pohon je z důvodu bezpečnosti napájen malým napětím 12V, 50 Hz ze síťového adapteru. Otáčky pohonu jsou běžně 2 ot./min, kroutící moment potom 2 Nm nebo 4,5 Nm podle velikosti ohniště a hmotnosti opékaných pokrmů. Na zadním čele pohonu najdeme vypínač se signální LED diodou, nebo je pohon opatřen prostým šňůrovým vypínačem. Výstupní hřídel pohonu prochází otvorem (průchodkou) v boční stěně krbu a jeho konec je zasunut do osového otvoru v konci hřídele rožně. Tam je zajištěn stavěcím šroubem. Mechanická reakce pohonu je zachycena ramenem se silenblokem do objímky na vnější straně boční stěny. Nouzový ruční pohon je tvořený prostou klikou a ocení jej uživatel např. při výpadku el. sítě. Vyvážení hřídele je nutné hlavně při opékání rozměrnějších předmětů (sele, jehně...) Proto je dodáván jednoduchý vyvažovací systém, sestávající z objímky s ramenem a příslušným závažím.

Další ukázky otočných rožňů v krbech s bočními stěnami

Zvětšit obrázek Zvětšit obrázek Zvětšit obrázek Zvětšit obrázek
krb 60 cm - komplet rožně krb 60 cm - zazděné držáky ložisek :krb 60 cm - připojení el. pohonu krb 60 cm - grilování


Zvětšit obrázek Zvětšit obrázek Zvětšit obrázek Zvětšit obrázek
krb 50 cm- před montáží rožně krb 50 cm- komplet rožně s roštem krb 50 cm- demontovatelná boční stěna krb 50 cm- připojení el.pohonu


Zvětšit obrázek Zvětšit obrázek Zvětšit obrázek Zvětšit obrázek
krb 90 cm- komplet rožně krb 90 cm- levé ložisko krb 90 cm- el. pohon krb 90 cm- ruční pohon

ROŽNĚ S VÝKLOPNÝM HŘÍDELEM

Na přání zákazníka vyrábíme i systém rožně s výklopným hřídelem, aretovaným ve dvou polohách. Hřídel rožně se potom otáčí v ložiscích, upevněných na dvouramenné kolébce. V přední poloze je kolébka aretována pomocí dvou řetízků a opékaný pokrm lze dochucovat či okrajovat, v zadní poloze jsou ramena kolébky opřena o dva pevné dorazy a po připojení pohonu se osazený hřídel nad ohništěm otáčí. Po grilování je možno kolébku s hřídelem snadno z prostoru ohniště vyjmout.

Zvětšit obrázek Zvětšit obrázek Zvětšit obrázek Zvětšit obrázek
zadní poloha pravý doraz levý doraz el. pohon 4,5 Nm

U ATYPICKÝCH KRBŮ, nebo při požadavku na dvě a více poloh hřídele, je konstrukční řešení otočného rožně nutno po dohodě se zákazníkem přizpůsobit dané stavební koncepci.


Zvětšit obrázek Zvětšit obrázek Zvětšit obrázek Zvětšit obrázek
rožeň v rohovém krbu el. pohon 4,5 Nm krb s průchozím hřídelem el. pohon 4,5 Nm


Zvětšit obrázek Zvětšit obrázek Zvětšit obrázek Zvětšit obrázek
zavěšená konstrukce připojení pohonu ohniště s rožněm v interiéru řešení pohonu


Zvětšit obrázek Zvětšit obrázek Zvětšit obrázek Zvětšit obrázek
krb s ocelovou krbovou vložkou uložení hřídele s vidlicemi systém v krbové vložce s pěti polohami hřídele el. pohon 4,5 Nm

Použité materiály
Přednostně jsou hlavní komponenty, tedy hřídel a protilehlé vidlice, vyráběny z nerez oceli pro potravinářské účely třídy AISI 304. Dále je používán tvrzený hliník, mosaz a konstrukční ocel. Pevnostní šrouby s vnitřním šestihranem mají povrchovou úpravu ZnCr a mohou být kvůli snazší manipulaci opatřeny hliníkovými točítky. Součástí dodávky je i příslušný šestihranný klíč.

Montáž otočného rožně do krbu
Po dohodě se zákazníkem provádíme montáž otočného systému do krbu na místě. U běžných provedení krbů s bočními stěnami velmi často provede zákazník (příp. firma , stavící krby) montáž sám. Spolupráce vesměs probíhá tak, že po sdělení zásadních rozměrů stavby a ujasnění koncepce otočného rožně (telefonicky, e-mailem, osobně) jsou jednotlivé komponenty vyrobeny „na míru“ a dodány zákazníkovi. Ten dle přiloženého návodu a náčrtků zajistí ukotvení držáků ložisek v bočních stěnách buď zazděním při stavbě, nebo připevněním šrouby do vyvrtaných děr v případě již hotového krbu. Obdobně postupuje při osazení průchodky pro pohon v boční stěně a objímky pro zachycení jeho mechanické reakce. Následná finální kompletace celého otočného rožně včetně pohonu je opravdu velmi jednoduchá a je též podrobně popsána v dodaném návodu k montáži a obsluze. Na dodávku je poskytována běžná záruční lhůta.

Cenyjsou stanoveny dohodou dle náročnosti provedení

ROŠTY DO KRBŮ

Jsou konstruovány a vyráběny na míru dle rozměrů krbu a dle požadované celkové nosnosti roštu s možnou úpravou pro grilovací kámen. Předpokládá se volné uložení roštu na U či L profilech či kolících, pevně ukotvených do vnitřních bočních stěn topeniště. Pro snadnou manipulaci jsou rošty opatřeny dřevěnými, nebo přednostně kovovými držadly.

Zvětšit obrázek Zvětšit obrázek Zvětšit obrázek Zvětšit obrázek
rošt s dřevěnými držadly 60x40 cm rošt s kovovými držadly 60x40 cm rám pro přípravu šašliku rošt 90x60 cm

Po grilování bývá rošt většinou velmi znečištěn a očistit jej je dost nepříjemná a zdlouhavá práce, pokud se nesmíříme s tím, že tuky a zbytky připečeného masa zůstanou na roštu do dalšího grilování. Proto vyrábíme rošty s konstrukční úpravou pro umístění do kuchyňské myčky. Rošt je potom tvořen několika moduly o max. rozměrech 48x48 cm (vnitřní prostor myčky). Moduly lze jednoduše oddělit pomocí šroubových spojů od společného nosníku.

Zvětšit obrázek Zvětšit obrázek

OTOČNÉ ROŠTY

Rošt se spolu s celou konstrukcí otáčí kolem vertikální osy a jeho výška nad ohništěm je nastavitelná. Po vytočení roštu z prostoru ohniště lze grilované pokrmy snadno obracet a dochucovat.

Vertikální osa konstrukce je pomocí horní a dolní objímky rozebíratelně ukotvena v nosníku na čele boční stěny krbu, takže po grilování ji lze celou snadno demontovat. Vytočením dvou šroubů je možno odstranit z čela boční stěny i nosník. Vlastní rošt potom může být vyroben vcelku, nebo opět dělený kvůli myčce. Nutno podotknout, že vzhledem k poloměru otáčení od osy k zadnímu rohu roštu musí být jeho šířka vždy o cca. 20-30 % menší, než šířka topeniště.

Zvětšit obrázek Zvětšit obrázek Zvětšit obrázek


Zvětšit obrázek Zvětšit obrázek Zvětšit obrázek

Použité materiály
Rošty jsou vyráběny z leštěné nerez oceli pro potravinářské účely třídy AISI 304. Dále je používán tvrzený hliník, mosaz a konstrukční ocel. Potřebné šrouby s vnitřním šestihranem mají povrchovou úpravu ZnCr a jsou kvůli snazší manipulaci opatřeny hliníkovými točítky. Součástí dodávky je i příslušný šestihranný klíč.

Cenyjsou stanoveny dohodou dle náročnosti provedení


Vyrábí a dodává: ing Jiří Žáček, Praha
mobil: 602 835 286
jizacek@email.cz
Na hlavní stránku